Διοικητικό Συμβούλιο

Κύριο όργανο χάραξης της πολιτιστικής πολιτικής της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη.

Το Δ.Σ. διοικεί, προγραμματίζει και ερμηνεύει, όπου κρίνεται απαραίτητο, με βάση τα όσα προβλέπει το καταστατικό της Ε.Μ.Ι.Π.Η., ενώ ο απολογισμός του εγκρίνεται ή όχι από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία καθίσταται το ανώτατο όργανό του και το μοναδικό όργανο που μπορεί να αμφισβητήσει απόφαση του Δ.Σ. ή άλλου κατώτερου οργάνου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Περίοδος 2023-2026

Βουδούρης Νικόλαος

Πρόεδρος

Εμμανουήλ Ξυνάδας

Αντιπρόεδρος

π. Αθανάσιος Βουδούρης

Μέλος Δ.Σ.

Δημήτριος Πυρινός

Γραμματέας

Ολυμπία Μπέτσα

Μέλος Δ.Σ.

Σοφία Γκαγκούση

Ταμίας – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Παναγιώτης Δαβόρας

Μέλος Δ.Σ.

Παλαιότερα Δ.Σ.

Περίοδος 2020-2023

Εμμανουήλ Ξυνάδας

Πρόεδρος

Παναγιώτης Δαβόρας

Αντιπρόεδρος

Ολυμπία Μπέτσα

Γραμματέας

Ιωάννα Ζιώγα

Ταμίας

Δημήτριος Πυρινός

Μέλος

Παρασκευή Παυλίδου

Μέλος

Βουδούρης Νικόλαος

Μέλος

Παλαιότερα Δ.Σ.

Περίοδος 2017-2020

Ολυμπία Μπέτσα

Πρόεδρος

Ιωάννα Ζιώγα

Αντιπρόεδρος

Εμμανουήλ Ξυνάδας

Γραμματέας

Παναγιώτης Δαβόρας

Ταμίας

Αντωνία Χαρίση

Μέλος

Νικόλαος Βουδούρης

Μέλος

Αναστασία Ταναμπάση

Μέλος

Παλαιότερα Δ.Σ.

Περίοδος 2014-2017

Εμμανουήλ Ξυνάδας

Πρόεδρος

Ολυμπία Μπέτσα

Αντιπρόεδρος

Αναστασία Ταναμπάση

Γραμματέας

Ιωάννα Ζιώγα

Ταμίας

Αθανάσιος Βουδούρης

Μέλος

Μαρία Χειμωνοπούλου

Μέλος

Νικόλαος Βουδούρης

Μέλος

Παλαιότερα Δ.Σ.

Περίοδος 2011-2014

Εμμανουήλ Ξυνάδας

Πρόεδρος

Νικόλαος Βουδούρης

Αντιπρόεδρος

Ολυμπία Μπέτσα

Γραμματέας

Ιωάννα Ζιώγα

Ταμίας

Αθανάσιος Βουδούρης

Μέλος

Σταμάτιος Κωνσταντούδης

Μέλος

Αναστασία Ταναμπάση

Μέλος

Παλαιότερα Δ.Σ.

Περίοδος 2008-2011

Αθανάσιος Γ. Βουδούρης

Πρόεδρος

Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας

Αντιπρόεδρος

Ιωάννα Α. Ζιώγα

Γραμματέας

Αντώνιος Β. Γκαλίτσιος

Ταμίας

Νικόλαος Γ. Βουδούρης

Μέλος

Σταμάτης Α. Κωνσταντούδης

Μέλος

Αναστασία Γ. Ταναμπάση

Μέλος

Μοιράσου το άρθρο:

Social Circle

X