Μελετήματα Ημαθίας

Όπως αναφέρεται και στην 1η παράγραφο του 3ου άρθρου του Καταστατικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η, μία από τις βασικότερες επιδιώξεις της είναι η δημιουργία ετήσιου επιστημονικού περιοδικού – επετηρίδας (οργάνου της Εταιρείας), στο οποίο θα δημοσιεύονται ατομικές και συλλογικές μελέτες, που θα συμβάλουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

Με την υπ’ αριθμ. 2/2009-Γ-2 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η., αποφασίστηκε η έκδοση επιστημονικού περιοδικού – επετηρίδας (οργάνου της Εταιρείας), με την ονομασία «Μελετήματα Ημαθίας» και καθορίστηκαν τόσο η μορφή του περιοδικού όσο και οι γενικοί κανόνες δημοσίευσης.

Όσοι επιθυμούν να αποστείλουν άρθρα ή μελέτες για δημοσίευση στην Επετηρίδα της Εταιρείας, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία.

Μέχρι σήμερα

έχουν κυκλοφορήσει έξι τόμοι του περιοδικού «Μελετήματα Ημαθίας»

Μοιράσου το άρθρο:

Social Circle

X