Εκδόσεις

Μια από τις κύριες δραστηριότητες της Ε.Μ.Ι.Π.Η. είναι οι εκδόσεις μελετών και εργασιών που σχετίζονται με τους τομείς δράσεις της Εταιρείας.

Από την έναρξη της δραστηριότητάς της η Ε.Μ.Ι.Π.Η. έθεσε ως στόχο την έκδοση Επιστημονικού Περιοδικού και την έκδοση Περιοδικού, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα και ως όργανο της Εταιρείας.

Παράλληλα, ξεκίνησε την έκδοση σειρών, στις οποίες εντάσσονται οι διάφορες εκδόσεις αναλόγως του χαρακτήρα τους.

50
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
87
ΜΕΛΗ
25
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
277
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μοιράσου το άρθρο:

Social Circle

X